DOCUMENTACIÓ

Documentació Normativa i General

Documentació Normativa

Reglament de la marca de garantia CATFOREST-producte forestal Catalunya
Norma de Regles d'Ús del logotip CATFOREST-producte forestal Catalunya
Resolució de Concessió de la marca CATFOREST-Producte forestal Catalunya
Cadena de Custodia, PEFC ST 20022020
Norma Internacional FSC-STD-40-004 V2-1 ES per a la Certificació de Cadena de Custòdia
Fulletó informatiu CATFOREST-producte forestal Catalunya
Díptic informatiu de la marca d'estella DBOSQ

Documentació General

Sol.licitud de llicència d'ús de la Marca CATFOREST- PROPIETARI FORESTAL
Sol.licitud de llicència d'ús de la Marca CATFOREST - EMPRESA D'APROFITAMENT FORESTAL
Sol.licitud de llicència d'ús de la Marca CATFOREST- EMPRESA ENVASADORA I/O TRANSFORMADORA
Sol.licitud de llicència d'ús de la Marca CATFOREST - EMPRESA COMERCIALITZADORA
Sol.licitud de llicència d'ús de la Marca CATFOREST - ENTITAT RESPONSABLE COL.LABORADORA