Què és CATFOREST?Producte forestal de Catalunya

CATFOREST-producte forestal de Catalunya és una iniciativa del sector forestal català amb la finalitat de permetre a prescriptors, consumidors i la societat en general, identificar els productes forestals dels boscos de Catalunya en el mercat, amb garantia de sostenibilitat (gestió forestal sostenible), proximitat (Origen català-Boscos de Catalunya) i qualitat (estàndards de qualitat).

CATFOREST-producte forestal de Catalunya és una iniciativa del sector forestal català amb la finalitat de permetre a prescriptors, consumidors i la societat en general, identificar els productes forestals dels boscos de Catalunya en el mercat, amb garantia de sostenibilitat (gestió forestal sostenible), proximitat (Origen català-Boscos de Catalunya) i qualitat (estàndards de qualitat).

SOSTENIBILITAT

Catforest transmet a partir de la certificació PEFC o FSC la garantia i traçabilitat dels boscos, indicant la bona gestió forestal sostenible, i que la seva multitud de funcions estiguin protegides per a generacions presents i futures.

PROXIMITAT

La marca de garantia ens indica que tots el productes i empreses que pertanyen a Catforest són de quilòmetre zero, productes de proximitat.

QUALITAT

Catforest ens transmet una garantia de qualitat, de bona matèria prima i bons productes forestals.

TITULAR DE LA MARCA

PEFC Catalunya

Mitjançant l’Associació Catalana Promotora de la Certificació Forestal (ACPCF) més endavant PEFC CATALUNYA, titular de la marca, impulsa la creació de la Marca de Garantia CATFOREST on inicialment acull els següents productes forestals: fusta estructural, fusta serrada, estella, pèl·let, llenya i briquetes.

La representativitat i l’experiència en la certificació forestal posicionen a l’ACPCF com el millor punt de trobada del sector per a la creació d’aquesta Marca, ja que està representada per totes les baules del sector forestal, des de la propietat forestal pública i privada, passant per organitzacions agràries, empreses de treballs forestals, indústria, i altres sectors com els consumidors, món acadèmic i universitari, grups ecologistes, entre d’altres.

Aquesta Marca neix amb la credibilitat que li dona la necessitat de disposar d’un Certificat de Gestió Forestal Sostenible i de Cadena de Custòdia per part d’una tercera part independent. Per tal que CATFOREST-producte forestal Catalunya pugui ser finalment utilitzat com a identificació dels productes.

Associació

Membres de

PEFC Catalunya

CATFOREST

Beneficis de la identificació dels productes forestals de Catalunya en el mercat

Valor

Aporten un valor afegit a uns productes ja de per sí sostenibles i renovables.

RSC

Les empreses i comercialitzadores locals poden augmentar la seva competitivitat en el mercat local de proximitat i millorar la seva Responsabilitat Social Corporativa (RSC), potenciant els circuits curts de baixa petjada de carboni.

Revaloració

Els productes forestals locals poden, en definitiva, veure’s revaloritzats, facilitant la gestió forestal necessària.

LlicÈncia

Demana la llicència d’ús de la marca de garantia CATFOREST

Pot sol·licitar la llicència de manera gratuïta i posar-te en contacte amb nosaltres per poder iniciar el procés d’inscripció.